Tryskáme/Pískujeme různými abrazivy

Tryskání (pískování) je technologie opracování různých tvrdých povrchů a materiálů proudem jemných částic.

Nejčastěji se tato metoda využívá jako předúprava povrchů před aplikací nátěrových hmot nebo nástřikem barev. Tato technologie dokáže v krátké době účinně působit na menších předmětech ale také i na velkých plochách.

Tryskání dokonale odstraňuje staré nátěry a pokročilou korozi.

Tryskání realizujeme nejmodernější technologií s použitím naší mobilní jednotky.  Při tryskání menších předmětů, využíváme náš vlastní uzavřený box, kde díky samosběru použitého abraziva a jeho recyklaci. Jsme schopni i již použité abrazivum znovu použít pro tryskání.

Ukázka naší práce

Porovnání technologií - Laser vs. Tryskání

(Vlevo - Laserové čištění   /   Vpravo - Tryskání abrazivem)

Protože se z technologických důvodů jedná o velmi invazivní metodu odstraňování povrchových nečistot.  V případě, že je Váš základní plech rzí prorezlý skrz nebo velmi tenký, doporučujeme využít nejmodernější neinvazivní technologii odstraňování rzi a dalších nečistot a tím je Laserové čištění.

Naše mobilní tryskací jednotka