Naše technologie

Mycí stůl IBS 

Mycí stůl pro průmyslové čištění drobných dílů a součástek od olejů, vazelín a k odmašťování před povrchovou úpravou.

Možnosti použití

Výrobní a opravárenské provozy průmyslových a výrobních závodů, průmyslové údržby a opravny zemědělských strojů, stavebních strojů, nákladních a osobních vozidel, vysokozdvižných vozíků, strojírenství a nástrojářství.
K využití také jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Výhody při aplikaci
• vynikající čisticí účinek - bezproblémové odstranění nejhrubšího znečištění olejem a tukem
• pomalé a stejnoměrné odpařování, díky tomu intenzivní prostupnost znečištěnými povrchy, číslo odpařivosti VZ 550 (éter = 1)
• zanechává zůstatek maziva, žádná koroze kovu, s dočasnou antikorozní ochranou
• jemný, typický zápach
• vhodný na všechny povrchy
• odaromatizováno
• není elektricky vodivý - elektrická pevnost > 70 kV/cm, v suchém stavu až do 200 kV/cm
• žádné zařazení podle vyhlášky o bezpečnosti provozu - bod vzplanutí > 61°C
• nedráždivý k pokožce - k dispozici je posouzení o snášenlivosti
• k dispozici jsou různá schválení
• hodnota pH - neutrální

Ultrazvuková čistička

Přístroj je určen pro mytí součástek pomocí ultrazvuku. Čištění probíhá pomocí vysokofrekvenčního kmitání,
která narušuje strukturu nečistot, ale přitom nemá žádný negativní vliv na čištěný předmět.
Pomocí vestavěného regulovatelného ohřívání čistícího detergentu dosáhneme těch nejlepších výsledků.
Přítomen je i časovač pro nastavení přesného času mytí.
Funkce pro odplynování nové čisticí kapaliny, možnost nastavení výkonu čištění, paměť poslední zvolené operace. 

Možnosti použití

- vstřikovačů
- karburátorů
- statorů a rotorů
- tištěných spojů
- trubiček s malým průřezem apod.